Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Krzynowłoga Mała
v 3.25
GMINA KRZYNOWŁOGA MAŁA
O Gminie 
Statut Gminy 
Urząd Gminy 
Kierownictwo 
Referaty i Samodzielne Stanowiska Pracy 
Regulamin organizacyjny 
Przetargi 
Komunikaty i ogłoszenia 
Nabór pracowników 
Informacja publiczna 
Poradnik interesanta 
   USC 1-6 
   USC 7-13 
   USC 14-18 
   USC 19-24 
   Ref. Finansów i Budżetu 
   Podatki 
   Gospodarka gruntami 
   Gosp. kom i ochrona środ. 
   Ref. ds. woj. oc i melioracji 
Wójt Gminy 
Zarządzenia Wójta 
Rada Gminy 
Skład Rady Gminy 
Regulamin Rady Gminy 
Plan pracy Rady Gminy 
Komisje 
Sesje Rady Gminy 
Uchwały Rady Gminy 
Finanse Gminy 
Budżet Gminy  
Informacje o środowisku  
Jednostki organizacyjne 
Placówki oświatowe 
Gminna Biblioteka Publiczna w Krzynowłodze Małej 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Jednostki pomocnicze 
Sołectwa 
Oświadczenia  majątkowe 
Oświadczenia pracowników UG 
Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych 
Oświadczenia Radnych 
Wybory 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
poradnik interesanta: 2326
strona główna: 37587
    strona główna / poradnik interesanta 
   Poradnik interesanta
 
  

PORADNIK INTERESANTA,
CZYLI JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

W celu sprawniejszego obsługiwania spraw, Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej udostępnia Państwu karty usług realizowane poprzez komórki organizacyjne urzędu wraz z wymaganymi drukami wniosków. Karty usług dostępne są również w tutejszym Urzędzie Gminy w punkcie informacyjnym.


WYKAZ KART USŁUG

Urząd Stanu Cywilnego Referat Finansów i Budżetu

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Referent ds. Gospodarki gruntami Referent ds. wojskowych, obrony cywilnej i melioracji

 

Redaktor: Krzysztof Rzeszot redaktor od01.01.2009

  ostatnia modyfikacja: 12 Maj 2008 - 14:37
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna